Сканиране на носител

По подразбиране се контролират всички типове носители.

Локални устройства – Контролират се всички системни твърди дискове
Преносими носители - Дискети, USB устройства за съхранение, устройства за съхранение, …
Мрежови устройства– Сканира всички назначени устройства

Препоръчваме ви да запазите настройките по подразбиране. Препоръчваме ви да променяте тези настройки само при определени случаи, например когато контролирането на някои носители значително забавя прехвърлянето на данните.

 

Сканиране на носител