Сканиране при възникване на събитие

По подразбиране всички файлове се сканират при отваряне, изпълнение или създаване. Препоръчваме ви да запазите настройките по подразбиране, които осигуряват максимално ниво на защита в реално време на компютъра ви.
Опцията за достъп до дискета предоставя контрол на сектора за начално зареждане на дискетата, когато устройството се задейства. Опцията за изключване на компютъра предоставя контрол върху секторите за начално зареждане на твърдия диск при изключване на компютъра. Въпреки че вирусите за началния сектор вече са рядкост, ви препоръчваме да оставите тези опции разрешени, тъй като все още има вероятност от заразяване на сектора за начално зареждане с вирус от други източници.

 

Сканиране при възникване на събитие