Нива на почистване

Защитата в реално време има три нива на почистване.

  • Първото ниво показва предупредителен прозорец с наличните опции за всяко намерено проникване. Потребителят трябва да избере действие за всяко отделно проникване. Това ниво е предназначено за по-напреднали потребители, които знаят какво да правят с всеки тип проникване.
  • Средното ниво автоматично избира и изпълнява предварително дефинирано действие (в зависимост от типа на проникването). Откриването и изтриването на заразен файл се сигнализира чрез информационно съобщение в долния десен ъгъл на екрана. Автоматичното действие обаче не се изпълнява, ако проникването се намира в архив, който съдържа и почистени файлове, както и при обекти, за които няма предварително дефинирано действие.
  • Третото ниво е най-агресивното – почистват се всички заразени обекти. Тъй като това ниво може евентуално да доведе до загуба на файлове, ви препоръчваме да го използвате само с определени случаи.

Nod32 ea config clean Нива на почистване

 

Нива на почистване