Поведение на антивирусната защита и взаимодействие с потребителя

Прозорецът за уведомяване за заплаха се показва, когато бъде открита заплаха (злонамерен код) от някой от модулите за защита на ESET NOD32 Antivirus. В ESET NOD32 Antivirus се показват два типа прозорци с уведомявания.

1. Уведомявания за заплахи, които не изискват намеса на потребителя

Тази аларма се показва, ако ESET NOD32 Antivirus е изпълнила действие по отношение на заразен файл. Целта на тази аларма е само за известяване.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Поведение на антивирусната защита и взаимодействие с потребителя

Обект

Името на файла, който е открит като проникване.

Забележка:

Терминологията варира според производителите на антивирусни програми. Посетете уеб сайта ни, за да научите по-подробна информация за проникванията.

Заплаха

Името на проникването (според терминологията на ESET).

Информация

Действието, което се изпълнява от програмата при откриване на проникването.

Затваряне

Щракнете върху “x”, за да затворите прозореца с уведомяване, преди той автоматично да се затвори.

Показване на настройките

Щракнете върху “v”, за да деактивирате бързо показването на уведомявания и да конфигурирате режима на показване.

 

2. Уведомявания за заплахи, които изискват намеса на потребителя

В зависимост от дефинираните настройки на ThreatSense, ESET NOD32 Antivirus може да изисква да се предприеме действие.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Поведение на антивирусната защита и взаимодействие с потребителя

Обект

Името на файла, който е открит като проникване.

Заплаха

Името на проникването (според терминологията на ESET).

Коментар

Информация за заразения файл.

Добавяне в карантина
Ако е избрано, копието на заразения файл ще се съхранява безопасно в карантина.

Забележка:

Файловете се записват в карантина, независимо от предприетото от вас действие.

Изпращане за анализ

Изберете тази опция, за да изпратите файла за анализ в лабораторията на ESET.

Изключи от откриване

Изберете тази опция, за да изключите заразения файл от сканиране и да го добавите в списъка с изключения. Важно е да се знае, че файлът повече няма бъде откриван като конкретна заплаха, но ще продължи да бъде откриван като потенциална заплаха. По тази причина, ако файлът бъде заразен на по-късен етап с друг злонамерен код, той ще бъде открит от антивирусния модул. Този тип изключение може да се използва само при някои типове прониквания.

Почистване

Това действие е достъпно, когато бъде открит заразен файл, който може да се почисти. То се показва и при прониквания, които не могат да се почистят и които са оставили следи в системния регистър на Windows – ако изберете такова действие, заразеният файл ще се изтрие, а злонамерените записи в системния регистър на Windows ще се премахнат.

Изтриване

Това действие изтрива откритите файлове. Ако е възможно заразеният обект да се почисти, действието “изтриване” няма да се покаже.

Внимание!

Ако щракнете върху този бутон, рискувате да заразите компютъра! Изберете го само ако сте 100% сигурни, че файлът е безвреден. Можете също така да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите повече информация за подозрителния файл.

Остави

Затваря предупредителния прозорец без да изисква допълнително действие.

 

 

 

 

Показване на настройките

Щракнете върху “v”, за да се покажат допълнителните настройки.

 

 

 

Предупреждение

Ако сте изключили показването на предупредителни прозорци и попаднете на проникване, което изисква намеса на потребителя, няма да се предприеме никакво действие!

Покажи уведомителен прозорец

Превключва показването на прозорци с уведомявания.

 

 

 

 

 

Поведение на антивирусната защита и взаимодействие с потребителя