Проверка на защитата в реално време

За да проверите дали защитата в реално време работи и открива вируси, използвайте тестов файл от eicar.com. Този тестов файл е специален безвреден файл, който се открива от всички антивирусни програми. Файлът е създаден от фирмата EICAR (Европейски институт за изследване на компютърни вируси) с цел тестване на функционалността на антивирусните програми. Файлът eicar.com може да се изтегли от http://www.eicar.org/download/eicar.com

 

 

 

 

Проверка на защитата в реално време