Настройка на параметрите на модула ThreatSense

ThreatSense е името на технологията, която се състои от сложни методи за откриване на заплахи. Тази технология е проактивна, което означава, че тя осигурява защита в самото начало от възникването на нова заплаха. Тя използва комбинация от методи (анализ на кода, емулиране на кода, общи сигнатури, сигнатури за вируси), които работят съвместно за подобряването на защитата на компютъра. Модулът за сканиране може да контролира едновременно няколко потока данни, което увеличава ефективността и откритите заплахи. Технологията ThreatSense успешно елиминира и комплекти за пълен достъп.

Опциите за настройка на технологията ThreatSense позволяват на потребителя да укаже няколко параметъра за сканиране:

  • Файлови типове и разширения за сканиране
  • Комбинация от различни методи за откриване
  • Нива на почистване и др.

За да влезете в прозореца за настройка, щракнете върху бутона Настройка… в прозореца за настройка на модула, който използва технологията ThreatSense (вижте по-долу). Различните конфигурации за защита може да изискват различни настройки. ThreatSense може да се конфигурира поотделно за следните модули за защита:

  • Защита на файловата система в реално време
  • Проверка на файловете при стартиране на компютъра
  • Защита на имейл клиенти
  • Защита на уеб достъпа
  • Сканиране на компютъра при поискване

Параметрите на ThreatSense са силно оптимизирани за всеки модул и промяната им може значително да се отрази на работата на системата. Например, промяната на параметрите, така че винаги да се сканират програмите за пакетиране или разрешаването на разширени евристични методи в модула за сканиране на файловата система в реално време може да доведе до забавяне на работата на системата (по принцип с тези методи се сканират само новосъздадени файлове). Поради тази причина ви препоръчваме да не променяте параметрите на ThreatSense за всички модули без този за сканиране на компютъра.

 

Настройка на параметрите на модула ThreatSense