Други

Този радели ви позволява да конфигурирате други параметри на модула за сканиране ThreatSense.

Регистриране на всички обекти
въздействието на тази опция зависи от типа на модула за сканиране (модул за сканиране в реално време или при поискване). Ако активирате регистрирането в модул за сканиранене при поискване, програмата ще регистрира всички сканирани обекти, включително и чистите файлове. При защитата на файловата система в реално време тази опция осигурява, че ако се открие заплаха в даден архив, регистрационният файл ще съдържа имената на всички файлове в архива, включително и тези, маркирани като чисти.

Разделът “Други” предлага следните допълнителни функции:

Сканирай алтернативни потоци данни (ADS)
Алтернативните потоци данни (ADS), използвани от файловата система NTFS представляват асоциации на файлове и папки, които са невидими при обикновените техники на сканиране. Много вируси се опитват да заобиколят това, като се представят за алтернативни потоци данни.

Изпълнение на фонови сканирания с нисък приоритет
Всяко сканиране използва известно количество системни ресурси. Ако работите с програми, които изискват много системни ресурси, можете да активирате фоново сканиране с нисък приоритет и да запазите ресурсите за приложенията си.

Запазвай клеймото за последен достъп
Отметнете тази опция, за да запазите началното време на достъп до сканираните файлове, вместо актуализирането му (например при използване на системи за архивиране на данни).

Превъртане на регистрационния файл
Тази опция ви позволява да разрешите/забраните превъртането на регистрационния файл. Ако е избрана, информацията се превърта нагоре в прозореца за показване.

Показване на известие при завършване на сканирането в отделен прозорец
Отваря отделен прозорец с информация за резултатите от сканирането.

 

Други