Опции

Разделът за опции позволява да дефинирате какви методи за сканиране да се прилагат и кои приложения да се сканират. Възможните опции са:

Сигнатури – Чрез сигнатурите могат точно и надеждно да се откриват и идентифицират вируси.
Евристики – Евристиките представляват алгоритъм за анализиране на (злонамерена) дейност на програмите. Основното преимущество е възможността за идентифициране на злонамерен софтуер, който не съществува или не е познат в предишната версия на базата данни със сигнатури.
Разширени евристики- Разширените евристични методи се състоят от уникален евристичен алгоритъм, разработен от ESET, оптимизиран за откриване на компютърни червеи и троянски коне и написан на програмни езици от високо ниво. Благодарение на разширените евристични методи, възможностите за откриване на вируси от програмата са значително по-високи.
Рекламен софтуер/шпионски софтуер/рисков софтуер - Тази категория включва софтуер, който събира различна информация за потребителите без тяхното съгласие, както и софтуер, показващ рекламни материали.
Потенциално нежелани приложенияПотенциално нежеланите приложения не са задължително злонамерени, но те могат да повлияят на производителността на компютъра по отрицателен начин. Подобни приложения обикновено изискват съгласие за инсталиране. Ако на компютъра ви има такива, системата ще работи по-различно (в сравнение с начина на работа преди тяхното инсталиране). Най-основните промени са: нови прозорци, които не сте виждали да се отварят досега, активиране и стартиране на скрити процеси, увеличено използване на системни ресурси, промени в резултатите от търсене, приложението комуникира чрез отдалечени сървъри и др.
Потенциално опасни приложения - Потенциално опасните приложения представляват легитимен търговски софтуер, който може да се използва за злонамерени цели. Той включва програми като инструменти за отдалечен достъп, приложения за разбиване на пароли, програми за регистриране на натиснатите клавиши (програми, които записват всяко натискане на клавишите на клавиатурата). Тази опция е забранена по подразбиране.

Опции