Почистване

Настройките за почистване определят поведението на програма за сканиране при почистване на заразените файлове. Има три нива на почистване:

Внимание!

В режим По подразбиране целият архив се изтрива ако съдържа само заразени файлове. Ако има и легитимни файлове, той няма да се изтрие. Ако бъде открит заразен архив в режим на строго почистване, ще се изтрие целия файл, дори да има чисти файлове.

Без почистване
Заразените файлове не се почистват автоматично. В програмата се показва предупредителен прозорец, в който потребителят може да избере действие.

Ниво по подразбиране
Програмата ще се опита автоматично да почисти или изтрие заразения файл. Ако не е възможно автоматичното избиране на правилното действие, програмата предлага избор от следните действия. Изборът на следващите действия също ще се покаже, ако предварително дефинираното действие не се е изпълнило.

Строго почистване
Програмата ще почисти или изтрие всички заразени файлове (включително архиви). Единственото изключение са системните файлове. Ако не е възможно да се почистят, потребителят може да избере действие от предупредителния прозорец.

 

 

 

 

 

Почистване