Разширения

Разширението е част от името на файл, разделено с точка. Разширението дефинира типа и съдържанието на файла. Този раздел за настройка на параметрите на ThreatSense ви позволява да дефинирате типовете файлове за сканиране.

По подразбиране се сканират всички файлове, независимо с какво разширение са. Всяко разширение може да се добави към списъка за изключване от сканиране. Ако квадратчето Сканирай всички файлове не е отметнато, заглавието на списъка ще е списък със сканирани файлове. В него е предварително дефинираната настройка на най-често срещаните файлови типове. С помощта на бутоните Добави и Премахни можете да разрешите или забраните сканирането на желаните разширения.

За да разрешите сканирането на файлове без разширение, отметнете опцията Сканирай файлове без разширения.

Изключването на файлове от сканиране има смисъл, ако при сканирането на определени файлове програмата не работи правилно. Например, тя може да има инструкции да изключва EDB, EML и TMP разширенията при използване на MS Exchange сървър.

 

Разширения