Тип сканиране

Налични са два типа. Интелигентното сканиране сканира бързо компютъра без да е необходимо допълнително конфигуриране на параметрите за сканиране. Сканирането по избор позволява на потребителя да избере предварително дефинирани профили за сканиране, както и да изберете целите за сканиране от дървовидната структура.

 

Тип сканиране