Стандартно сканиране

Интелигентното сканиране е достъпен метод, който позволява на потребителя бързо да стартира сканиране на компютъра и да почисти заразените файлове, без да необходима намеса на потребителя. Основните му преимущества са лесна работа без подробно конфигуриране на сканирането. Интелигентното сканиране проверява всички файлове в локалните устройства (без имейл съобщения и архиви) и автоматично почиства или изтрива заразените. Нивото на почистване автоматично се задава на това по подразбиране. За по-подробна информация за типовете почистване вижте Почистване.

Интелигентният профил за сканиране е предназначен за потребители, които искате да сканират компютъра си бързо и лесно. Той осигурява ефективно сканиране и почистване, без да е необходимо подробно конфигуриране.

Стандартно сканиране