Цели за сканиране

Настройките за избор на цели за сканиране ви позволяват да зададете обекти (памет, устройства, сектори, файлове и папки) за контролиране на вирусите.

Падащото меню Цели за сканиране ви позволява да изберете предварително посочени цели за сканиране:

Според настройките на профила – Използват се посочените в избрания профил цели
Преносим носител – Избират се всички преносими носители
Локални устройства – Избират се всички локални устройства
Мрежови устройства – Избират се всички назначени мрежови устройства
Без избор – Отказ от избор на цели

Отметнете квадратчетата до обектите, които искате да сканирате.

За бързо посочване на избрана цел или директно добавяне на избрана цел я въведете в празното поле под списъка с папки. Това е възможно само ако няма избрани обекти в списъка с папки.

 

Цели за сканиране