Връзка с вътрешната мрежа

Nod32 ea config update lan Връзка с вътрешната мрежа

За актуализиране от локален Windows NT-базиран сървър, се изисква удостоверяване за компютрите, които се актуализират. Ако локалният системен акаунт няма достъп до огледалната директория на сървъра (където се съхраняват актуализациите), е необходими да се посочи акаунт, който имат достъп до локалния сървър за актуализиране.

Системен акаунт

Програмата ще използва системния акаунт за удостоверяване. Удостоверяването би следвало да работи. Ако имате проблеми, ви препоръчваме да използвате конкретен потребител.

Текущия потребител

Програмата ще използва акаунта на текущия потребител за удостоверяване. В този случай актуализациите няма да са възможни, когато съответният потребител не е влязъл, защото програмата няма да може да установи връзка със сървъра.

Указания потребител

Програмата ще използва акаунта на указания потребител за удостоверяване. Използвайте този метод при неуспешна връзка на системния акаунт. Моля, обърнете внимание, че указаният потребителски акаунт трябва да има достъп до директорията с файловете за актуализиране на локалния сървър. В противен случай програмата няма да може да установи връзка и да изтегли актуализациите.

Прекъсни връзката със сървъра след актуализиране

Изберете тази опция, за да остава активна връзката дори след изтеглянето на актуализациите.

Връзка с вътрешната мрежа