Дублиран файл

Nod32 ea config update mirror Дублиран файл

Създаването на “Mirror” – копие на файловете за актуализиране във вътрешна мрежа – е удобно, тъй като не се налага файловете за актуализиране постоянно да се изтеглят от сървъра на доставчика от всяка работна станция. Те се изтеглят на едно място от локален Mirror сървър, след което се разпространяват по работните станции, което предотвратява риска от натоварване на мрежовия трафик.

Диалоговият прозорец съдържа следните опции:

Създай локален Mirror за актуализация – Изберете това квадратче, за да активирате създаването на копия за актуализиране от модула.

Осигури файлове за актуализиране чрез вътрешния HTTP сървър- Ако е разрешена опцията, достъпa до файловете за актуализиране може да се получи по обикновен HTTP протокол. Щракнете върху Разширени настройки, за да конфигурирате разширените опции за Mirror сървъра.

Папка за съхраняване на дублирани файлове - Щракнете, за да прегледате наличните папки за съхранение на папката цел.

Потребителско име, Парола - Ако избраната папка цел се намира на мрежов диск с операционна система Windows NT/2000/XP, указаните потребителско име и парола трябва да имат права за писане в избраната папка.

Ако е избрана опцията Осигури файлове за актуализиране чрез вътрешния HTTP сървър, не се изискват потребителско име и парола.

Списъкът Налични версии показва всички езикови версии, които понастоящем се поддържат от Mirror сървъра, конфигуриран от потребителя.

 

Дублиран файл