Разширени настройки

Nod32 ea config update mirror advance Разширени настройки

Диалоговият прозорец Разширени настройки съдържа допълнителни опции за разпространени на файловете за актуализиране по HTTP протокол и за указване на режим на достъп до вътрешната мрежа. Налични са следните опции:

HTTP сървър
Тази опция предоставя копия на актуализирани файлове за клиентски компютри през протокола HTTP. За да работи правилно сървърът, огледалната папка трябва да се намира на същия сървър, където се изпълнява ERA сървърът. При клиентските компютри в раздела Настройки -> Актуализация -> Сървър за актуализиране, въведете новия сървър в полето http://server_name:2221 (предоставеният порт 2221 е зададен). За удостоверяване в папката Mirror използвайте потребителското име и паролата на даден акаунт, създаден в сървъра на Windows, откъдето сваляте актуализациите.

Порт на сървъра: – Тук можете да въведете HTTP порта на огледалния сървър, който предоставя актуализации за работните станции.
Автентикация По подразбиране не се изисква автентикация за HTTP сървъра (стойността е “NONE”). Изберете “Basic”, за да се използва кодиране base64 с основно удостоверяване с потребителско име и парола. NTLM стойността използва възможностите на протокола на Microsoft за удостоверяване NTLM. Потребителските имена и пароли за удостоверяване съответстват на вече съществуващите на системата с активирана функция за огледално архивиране.

Свържи се с LAN мрежата като

Изберете (потребителя) самоличността, която да се използва от модула при създаването на файлове за актуализиране във вътрешната мрежа. Системен акаунт е стойността по подразбиране. Ако той трябва да се промени, може да се използва текущият потребител или да се създаде и изберете указан потребител.
Препоръчваме ви да оставите настройката по подразбиране, защото така е предотвратите възможни проблеми при промяна на самоличността на текущо влязъл потребител. Променяйте тази стойност само при специални обстоятелства.

Прекъсни връзката със сървъра след актуализиране – Изберете тази опция, за да се прекъсне връзката за актуализиране и да не остава активна. Ако тази опция не е разрешена, връзките се прекъсват от операционната система.

 

Разширени настройки