Опциите в този прозорец ви позволява да дефинирате поведението на програмите по време на актуализиране или веднага след него. За да се изтеглят правилно актуализациите, е важно всички параметри да са въведени правилно. Ако използвате защитна стена, се уверете, че програмата можете да комуникира с интернет (например http комуникация).

Nod32 ea config update source Настройка за актуализиране

Избран профил

Текущо избрания профил за актуализиране. Щракнете върху Профили…, за да създадете нов профил.

Сървър за актуализиране

Сървърът за актуализация е местоположение, където се съхраняват файловете за актуализация. Ако използвате сървър на ESET, моля оставете избрана опцията “Автоматичен избор”. Ако използвате локален HTTP сървър – още познат като “огледален” – сървърът за актуализация трябва да се зададе по следния начин: http://computer_name_or_its_IP_address:2221.

Потребителско име, Парола

Това са вашите идентификационни данни.

Достъпът до сървърите за актуализация на ESET (например ако е избрана опцията “Автоматичен избор” в полето “Сървър за актуализация”) се извършва с валидни потребителско име и парола.
При използване на локален огледален сървър, удостоверяването зависи от конфигурацията. По подразбиране не се изисква удостоверяване, т.е. полетата за потребителско име и парола са празни.

Изберете бутона Настрой…, за да се покаже прозорецът с разширени опции за актуализация.

В случай на проблеми с актуализацията, щракнете върху бутона Изчисти…, за да изчистите папката с временни файлове за актуализация.

Не показвай уведомяване при успешно актуализиране
Тази опция изключва известяването в системната област в долния, десен ъгъл на екрана. Тази опция е полезна ако сте стартирали приложение на цял екран или игра.

Настройка за актуализиране