Изключени сертификати

Nod32 ea config emon outlook Изключени сертификати

Настройките на добавката на Microsoft Outlook ви позволяват да зададете действие, което да се изпълни при откриване на вирус в имейл съобщение. Възможните опции са:

Никакво действие

Ако е разрешена тази опция, програмата ще намери заразените прикачени файлове, но ще остави имейлите, без да предприеме никакво действие.

Изтрий имейла

Програмата ще извести потребителя за проникването и ще изтрие съобщението.

Премести имейла в папката с изтрити елементи

Заразените имейли автоматично ще се преместят в папката с изтрити елементи.

Премести имейла в следната папка

Заразените имейли ще се преместят в указаната папка.

Изключени сертификати