Надеждни сертификати

Nod32 ea config epfw ssl trusted Надеждни сертификати

Разделът Надеждни сертификати включва всички ненадеждни сертификати, които са повторно класифицирани от потребителя като надеждни. ESET Smart Security ще проверява съдържанието на шифрованите комуникации, като използва сертификатите в този списък.

За да изтриете избраните елементи от списъка, щракнете върху бутона Премахни.

Щракнете върху Покажи, за да се покаже информация за избрания сертификат.

 

Надеждни сертификати