Съвместимост

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Съвместимост

По подразбиране програмата за сканиране POP3 протокол работи в режим с максимална производителност, което означава, че са разрешени всички функции. Ако срещате проблеми при получаването на поща след инсталиране на програмата, опитайте да намалите производителност в раздела за съвместимост в посока режим на максимална производителност. Ако увеличите съвместимостта на програмата за сканиране, някои нейни функции няма да са достъпни.

Максимална производителност

Това е настройката по подразбираме, която е идеална за повечето програми за електронна поща. Ако бъде открит вирус, той се блокира от програмата за сканиране и се показва предупредителен прозорец с опции за изтриване или преименуване на прикачения файл.

Средна съвместимост

Програмата за сканиране ще работи нормално, но производителността й може да е намалена поради причини за съвместимост.

Максимална съвместимост

Ако бъде открито проникване, ще се покаже предупредителен панел, но няма да бъде предприето никакво действие. Програма за сканиране няма да маркира съобщенията, а прикачените файлове няма да се променят.

Съвместимост