Изключени адреси

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Изключени адреси

 

Управление на HTTP адреси

В този раздел се дефинират списъците с адреси, които да се блокират, разрешават или изключват от сканиране. По подразбиране тези три списъка се намират в падащото меню “Списъци”.

Щракнете върху Списъци, за да създадете HTTP списъци по избор.

 

Разреши достъп само до HTTP адреси от списъка с разрешени адреси
Ако е разрешена, тази опция автоматично блокира всички адреси, които не са включени в списъка с разрешени адреси.

Активен списък

Изберете тази опция, за да приложите текущия списък (така че включените адреси да се разрешават, блокират или изключват от сканиране – в зависимост от типа на списъка).

Известявай при прилагане на адрес от списъка

Ако тази опция е разрешена и потребителят посети уеб сайт от активния списък, ще се покаже уведомителен прозорец.

 

Добавяне…/От файл

Позволява ви да добавите адрес към списъка – ръчно (Добавяне) или от прост текстов файл (От файл). Опцията “От файл” ви позволява да добавите повече имейл адреси наведнъж, които се записват в текстов файл.

 

Редактиране…

Позволява ви да редактирате адресите ръчно, например чрез добавяне на маска (“*” и “?”).

 

Премахни/Премахни всички

Щракнете върху “Премахни”, за да изтриете избрания адрес от списъка. За да изтриете всички адрес, изберете “Премахни всички”

 

Експортиране…

Тази опция ви позволява да запишете адресите от текущия списък в прост текстов файл.

 

И в двата списъка могат да се използват (въпросителен знак). Звездичката замества всеки низ със знаци, а въпросителният знак всеки символ. Специално внимание трябва да се обърне при указването на изключени адреси, защото списъкът трябва да съдържа само надеждни и безопасни адреси. По същия начин е нужно да се уверите, че сте използвали правилно символите * и ? в списъка.

Изключени адреси