Защита на файловата система в реално време

Nod32 ea config amon Защита на файловата система в реално време

Разреши защитата на файловата система в реално време

Разрешава/забранява защитата на файловата система в реално време

Настройка на параметъра на модула ThreatSense

Разширени опции за настройка, например файлови разширения, които искате да управлявате, използвани методи за откриване и др. Щракнете върху Настройка…, за да отворите прозорец с разширени опции на програмата за сканиране.

Медия за сканиране

В този раздел се указва носителя, който искате да се сканира:

Локални устройства

Разрешава контролирането на всички локални твърди дискове

Преносим носител

Отметнете квадратчето, за да разрешите проверка на преносими носители

Мрежови устройства

Сканира всички свързани мрежови устройства

Сканирай при

В този раздел се дефинират действията, които стартират сканиране:

Отваряне на файл

Разрешава/забранява сканиране на отворени файлове.

Създаване на файл

Разрешава/забранява сканиране на новосъздадени или променени файлове.

Изпълнение на файл

Разрешава/забранява сканиране на изпълнени файлове.

Достъп до дискетата

Разрешава/забранява сканиране, стартирано при достъп до флопидисковото устройство.

Изключване на компютъра

Разрешава/забранява проверка при изключване на компютъра.

 

Автоматичен старт на защитата на файловата система в реално време

Препоръчваме ви да оставите тази опция разрешена, за да се стартира защитата в реално време при стартиране на компютъра.

Защита на файловата система в реално време