Добавяне или редактиране на изключвания

Nod32 ea exclude Добавяне или редактиране на изключвания

Този диалогов прозорец ви позволява да добавите или редактирате изключвания. Това става по два начина:

  • Чрез въвеждане на пътя към обекта за изключване или
  • Чрез избирането му в дървовидната структура

Ако използвате първия метод, могат да се използват описаните в раздела за Формат за изключвания заместващи символи.

 

Добавяне или редактиране на изключвания