Формат за изключвания

При конфигуриране на изключванията в резидентната програма за сканиране, могат да се използват специални заместващи символи като “*” и “?”.

Примери:
– Ако искате да изключите всички файлове в папката, въведете пътя до нея и използвайте маската “*.*”.
– Ако искате да изключите само документи, използвайте маската “*.doc“.
– Ако името на изпълнимия файл има определен брой знаци (и броят им е различен) и знаете със сигурност само първия от тях (например “D”), използвайте следния формат: “D????.exe”. Въпросителните знаци заместват липсващите (неизвестните) знаци.

 

Формат за изключвания