Други

Nod32 ea config system Други

Регистрирай всички обекти

Ако е избрана тази опция, регистрационният файл ще показва всичките сканирани файлове, дори и тези, които не са заразени (като например, ако е открито проникване в даден архив, регистрационният файл ще съдържа имената на файловете, които се намират в архива).

Разреши оптимизация Smart

Оптимизацията на Smart е проектирана, за да опрости сканирането на системата ви за злонамерен код. При разрешаването й, тя увеличава скоростта на сканиране, без да оказва негативно влияние върху сигурността на вашата система.

 

Други