Почистване

Nod32 ea config clean Почистване

В този раздел се конфигурира поведението на програмата за сканиране при почистване на заразени файлове.

Без почистване

Заразените файлове не се почистват автоматично. В програмата се показва предупредителен прозорец, в който потребителят може да избере действие.

Внимание!

Ако даден архив съдържа файл или файлове, които са заразени, има два варианта за обработка на архива. В стандартен режим целият архив ще се изтрие, ако всички файлове в него са заразени. В режим на строго почистване архивът ще се изтрие, ако съдържа поне един заразен файл, независимо от състоянието на останалите файлове в архива.

Ниво по подразбиране

Програмата ще се опита автоматично да почисти или изтрие заразения файл. Ако не е възможно автоматичното избиране на правилното действие, програмата предлага избор от следните действия. Това се случва, ако не се е изпълнило предварително дефинирано действие.

Строго почистване

Програмата ще почисти или изтрие всички заразени файлове. Единственото изключение са системните файлове. Ако не е възможно да се почистят, потребителят може да избере действие от предупредителния прозорец.

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистване