Сканирането завърши успешно

Nod32 ea scan finishwindow Сканирането завърши успешно

Резултати от сканирането. Ако сканирането се премести на заден план, резултатите от него ще се покажат в отделен прозорец. Налична е следната информация:

  • Времето, необходимо за сканиране
  • Броят на всички сканирани обекти
  • Броят на заразените обекти, открити по време на сканирането
  • Броят на успешно почистените обекти

 

Сканирането завърши успешно