Сканиране на компютъра при поискване

Nod32 ea config scan Сканиране на компютъра при поискване

Този раздел включва опции за избор на параметри за сканиране.

Избран профил

Определен набор от параметри, използван от програмата за сканиране при поискване. За да създадете нов, щракнете върху бутона Профили….

Настройка на параметъра на модула ThreatSense

Опциите за разширена настройка като файлови разширения, които искате да контролирате, методи за откриване и др., са в този раздел. Щракнете върху Настройка…, за да се отвори прозорец с опции за разширена настройка на програмата за сканиране.

Сканирай целите
Щракнете върху Настрой…, за да се покаже диалогов прозорец, който ви позволява да укажете папките и файловете, които искате да сканирате.

 

Сканиране на компютъра при поискване