Цели за сканиране

Nod32 ea scan target Цели за сканиране

Този раздел ви позволява да зададете обекти (памет, устройства, сектори, файлове и папки) за контролиране на вирусите.

Профил за сканиране - Изберете профил, който да се използва за сканиране на избраните цели
Цели за сканиране - Изберете от следните опции:

Според настройките на профила – Използват се посочените в избрания профил цели
Сменяема медия – Избират се всички преносими носители
Локални устройства – Избират се всички локални устройства
Мрежови устройства – Избират се всички назначени мрежови устройства
Няма избрано – Отказ от избор на цели

Отметнете квадратчетата в структурата за обектите, които искате да сканирате.

Редът за редактиране под дървовидната структура се изпозлва за бързо придвижване към избраната цел в структурата или за директно добавяне на желаната цел. Директно добавяне е възможно само ако няма нищо избрано в дървовидната структура (по подразбиране нищо не е избрано).

Сканиране без почистване - Заразените елементи не се почистват автоматично. Сканирането без почистване се използва за получаване на кратка информация за текущото състояние на защита. Информацията за сканирането се записва в регистрационен файл за сканиране.
Настройка… - Щракнете върху този бутон, за да настроите подробно програма за сканиране. Наличните опции са описани в Настройка на сканиращата програма.
Запис - Записва направените промени за избраните цели, включително промените в дървовидната структура.

Цели за сканиране