Филтриране на протоколи

Забележка:

От Windows Vista Service Pack 1 и Windows Server 2008 за проверка на мрежовата комуникация се използва новата архитектура за филтриране на Windows (WFP). Тъй като WFP използва специални техники за следене, разделът Филтриране на протоколи не е наличен.

Този раздел включва опции за антивирусна защита за POP3 протокола (използван от програми за електронна поща за получава не имейли от отдалечени сървъри) и HTTP (използван за сърфиране в интернет). Протоколите се управляват от модула за сканиране ThreatSense, който интегрира безпроблемно всякакви съвременни техники за сканиране на злонамерен код. Това управление работи автоматично, независимо какъв интернет браузър или програма за електронна поща се използват. За шифрована (SSL) комуникация вж. Филтриране на протоколи > SSL.

Nod32 ea config epfw scan main page Филтриране на протоколи

Разреши филтриране на съдържанието на приложния протокол

Ако тази опция е избрана, антивирусната програма за сканиране проверява целия HTTP и POP3 трафик

 

Следенето на цялата комуникация се извършва чрез маршрутизиране на трафика през вътрешен прокси сървър, където той се сканира за заплахи. Маршрутизирането може да се разреши за:

  • HTTP и POP3 портове – ограничава маршрутизирането на трафика до вътрешния прокси сървър само за HTTP и POP3 портове
  • Приложения, маркирани като интернет браузъри и програми за електронна поща - Ограничава маршрутизирането на трафика до вътрешния прокси сървър само до приложения, които са обозначени като интернет браузъри или програми за електронна поща
  • Портове и приложения, маркирани като интернет браузъри или програми за електронна поща – позволява маршрутизиране на целия трафик по HTTP и POP3 портовете, както и комуникацията на приложенията, които са обозначени като интернет браузъри или програми за електронна поща, към вътрешния прокси сървър

 

Филтриране на протоколи