Инструменти

Nod32 ea config tools Инструменти

Разделът Инструменти съдържа опции за настройка за различни инструменти в ESET NOD32 Antivirus.

Регистрационни файлове
Карантина
Планировчика
Уведомявания и известия
ThreatSense.Net
Системни актуализации

Инструменти