Карантина

Nod32 ea config quarantine Карантина

Папката за карантина е мястото, където се съхраняват заразените или подозрителните файлове в невредим формат. Модулът за защита в реално време по подразбиране поставя под карантина всички ново-създадени подозрителни файлове, с цел да избегне заразяване.

Сканирай повторно файловете под карантина след всяко актуализиране

Всички обекти под карантина се сканират след всяко актуализиране на базата данни със сигнатури за вируси

Карантина