Планировчик

Nod32 ea config scheduler Планировчик

По подразбиране някои системи задачи не се показват. Например, има задачи, които автоматично поддържат системните регистрационни файлове. Можете да разрешите тези задачи да се показват в раздела “Диспечер” и да ги преконфигурирате, ако е необходимо. Пример за системна задача е профилактиката на системните регистрационни файлове. Задачата може евентуално да се конфигурира според нуждите на потребителя.

Планировчик