Добавяне на задача – ако задачата не се е изпълнила

Ако задачата не се е изпълнила в предварително указания час, можете да укажете кога да се изпълни:

  • Изчакай следващия планиран час

  • Изпълни задачата възможно най-скоро

  • Изпълни задачата веднага, ако времето след последното й изпълнение е повече от — часа

Nod32 ea scheduler notstart Добавяне на задача   ако задачата не се е изпълнила

Добавяне на задача – ако задачата не се е изпълнила