Добавяне на задача – веднъж

Задачата ще се изпълни на предварително указаните дата и час.

Nod32 ea scheduler once Добавяне на задача   веднъж

Добавяне на задача – веднъж