Добавяне на задача – всяка седмица

Задачата ще се изпълнява в избрания ден и час.

Nod32 ea scheduler weekly Добавяне на задача   всяка седмица

Добавяне на задача – всяка седмица