Добавяне на задача – при събитие

Задачата ще се изпълни при възникване на едно от следните събития:

  • При всяко стартиране на компютъра

  • При първото стартиране на компютъра всеки ден

  • Установяване на комутируема връзка с интернет/VPN

  • Успешна актуализация на базата данни със сигнатури за вируси

  • Успешна актуализация на компонентите на програмата

  • Влизане на потребител

При планиране на задача, която се изпълнява при възникване на събитие, можете да зададете минимален интервал между две изпълнения на задачата. Например, ако влизате в компютъра няколко пъти на ден, изберете 24 часа за изпълнение на задачата само при първото ви влизане и след това на следващия ден.

Nod32 ea scheduler event Добавяне на задача   при събитие

Добавяне на задача – при събитие