Добавяне на задача – тип на задачата

Въведете името на задачата и изберете някоя от следните времеви опции:

Веднъж – Задачата ще се изпълни само веднъж на определената дата и час.
Постоянно – Задачата ще се изпълнява в указания времеви интервал (в часове).
Ежедневно – Задачата ще се повтаря всеки ден в определено време.
Всяка седмица – Задачата ще се изпълнява един или повече пъти в седмицата в избраните дни и час.
При възникване на събитие – Задачата ще се изпълнява при възникване на указано събитие.

Дадена задача няма да стартира, ако компютърът работи на батерия. Това се отнася и за компютри, работещи със захранване от UPS.

 

Nod32 ea scheduler type Добавяне на задача   тип на задачата

Добавяне на задача – тип на задачата