Добавяне на задача – циклично

Задачата ще се изпълнява в указания времеви интервал (в часове).

Nod32 ea scheduler repeat Добавяне на задача   циклично

Добавяне на задача – циклично