Update profiles

Nod32 ea config update sched Update profiles

Ако желаете да актуализирате програмата от два сървъра за актуализация, е необходимо да създадете два различни профила за актуализация. Ако първият не може да изтегли файловете за актуализация, програмата автоматично превключва към другия. Това решение е подходящо за преносими компютри, които обикновено се актуализират от локален сървър за актуализиране в ЛАН, но техните собственици често се свързват към интернет в други мрежи. Така че ако първият профил има проблем, вторият автоматично ще изтегли файловете за актуализация от сървърите за актуализация на ESET.

Повече информация относно профилите за актуализация можете да откриете в Профили за актуализация

 

Update profiles