Регистрационни файлове

Разделът за регистрационни файлове се използва за дефиниране на начина за управление на регистрационните файлове. Програмата автоматично изтрива по-старите регистрационни файлове, за да пести място на диска.

Nod32 ea config logs Регистрационни файлове

Изтрий автоматично записите

Регистрационните записи, по-стари от посочения брой дни, се изтриват автоматично

Оптимизирай автоматично регистрационните файлове

Ако е избрана тази опция, регистрационните файлове автоматично се дефрагментират, ако процентът е по-голям от посочената стойност

Оптимизирай сега

Щракнете, за да стартирате оптимизирането

Минимална детайлност при регистриране

Указва минимално ниво на детайлност за регистриране на събития

  • Критични грешки – Регистрират се само критичните системни грешки (грешките при стартиране на антивирусната защита, личната защитна стена и т.н.)

  • Грешки – Регистрират се само грешки от типа “Грешка при изтегляне на файла” и критични грешки

  • Предупреждения – Регистрират се всички критични грешки, обикновени грешки и предупреждения

  • Информативни записи – Регистрират се всички информативни съобщения, вкл. успешните актуализации и всички записи по-горе

  • Диагностични записи – Регистрира се цялата информация, необходима за фина настройка на програмата, както и всички записи по-горе

Филтър по подразбиране

щракнете върху този бутон, за да отворите прозореца “Филтриране на регистрационни файлове”. Отметнете типовете записи, които да се показват в регистрационните файлове, и след това върху “OK”.

 

Регистрационни файлове