Уведомявания и известия

Nod32 ea config notice Уведомявания и известия

Изпрати известия за събития по електронна поща

Отметнете това квадратче, за да активирате известията по електронна поща.

SMTP сървър - SMTP сървърът, който се използва за изпращане на известия.
SMTP сървърът изисква удостоверяване – Ако SMTP сървърът изисква удостоверяване, тези полета трябва да се попълнят с валидно потребителско име и парола за достъп до SMTP сървъра.
Адрес на подателя – Това поле указва адреса на подателя, който се показва в заглавката на имейлите за известие.
Адрес на получателя – Това поле указва адреса на получателя, който се показва в заглавката на имейлите за известие.

Изпрати известията за събития до компютрите в LAN мрежата чрез услугата Messenger

Отметнете това квадратче, за да се изпращат съобщенията до компютрите във вътрешната мрежа чрез услугата за съобщения на Windows®.

Изпрати известия до следните компютри (разделени със запетая): – Въведете имената на компютрите, които искате да получават известия чрез услугата за съобщения на Windows®.
Интервал между изпращането на съобщенията (сек.): – За да промените дължината на интервала между известията, изпращани по вътрешната мрежа, въведете желания интервал в секунди

Минимална детайлност за известия

Указва минимално ниво на детайлност за изпращаните известия.

Редактирай формата…

Комуникацията между програмата и отдалечения потребител или системен администратор се извършва чрез имейли или LAN съобщения (чрез услугата за съобщения Windows®). Форматът по подразбиране на предупредителните съобщения и известия е оптимален в повечето случаи. В някои случаи може да се наложи да промените формата на съобщенията. За целта щракнете върху Настрой…

Уведомявания и известия