Формат на съобщенията

Nod32 ea format notice Формат на съобщенията

Форматът на съобщенията за събитие, които са показват на отдалечените компютри.

Съобщенията за предупреждения за заплаха и известия имат предварително дефиниран формат. Съветваме ви да не променяте този формат. В някои случаи обаче (например ако имате система за автоматична обработка на имейли), може да е необходимо да промените формата на съобщенията.

Ключовите думи (низовете, разделени със знака %) се заменят в съобщението от реалната информация, както е описана. Налични са следните ключови думи:

  • %TimeStamp% – Дата и час на събитието

  • %Scanner% – Засегнат модул

  • %ComputerName% – Името на компютъра, където е възникнало уведомяването

  • %ProgramName% – Програмата, която е генерирала уведомяването

  • %InfectedObject% – Името на заразения файл, съобщение и т.н.

  • %VirusName% – Идентифициране на заразяването

  • %ErrorDescription% – Описание на събитие, което не касае вирус

Ключовите думи %InfectedObject% и %VirusName% се използват само в предупредителни съобщения за заплаха, докато %ErrorDescription% се използва в съобщенията за събитие.

Формат на съобщенията