ESET SysInspector – нов прозорец

Nod32 ea sysinspector window ESET SysInspector   нов прозорец

В прозореца “SysInspector” се показва следната информация:

Време – час на създаване
Коментар – Кратка бележка за записа
Потребител – Името на потребителя, създал записа
Състояние – Състояние на създаване

Има три опции в самостоятелния прозорец на SysInspector:

Сравни Сравнява два съществуващи регистрационни файла
Създаване Създава нов регистрационен файл (ще се покаже подкана да въведете кратък коментар за записа)
ИзтрийПремахва избраните записи от списъка

Контекстното меню (при щракване с десния бутон на мишката върху запис) предлага още три опции:

Покажи Показва избрания регистрационен файл в SysInspector (същото като при двукратно щракване върху записа)
Изтрий всички Изтрива всички регистрационни записи
Експортиране Експортира регистрационния файл в XML файл

 

ESET SysInspector – нов прозорец