Избор на цел

Освен CD/DVD/USB можете да изберете да запишете ESET SysRescue в ISO файл. След това можете да запишете ISO образа на CD/DVD диск или да го използвате по друг начин (напр. във виртуална среда като VmWare или Virtualbox).
Ако изберете USB за носител цел, стартирането от такъв носител може да не работи на някои компютри. Някои версии на BIOS може да съобщят за проблеми с комуникацията между BIOS и диспечера за начално зареждане (напр. при Windows Vista), напр.:

file : \boot\bcd
status : 0xc000000e
info : an error occurred while attemping to read the boot configuration data (възникна грешка при опит за четене на данните с конфигурация за начално зареждане)

Ако срещнете това съобщение за грешка, препоръчваме ви да изберете CD вместо USB носител.

 

Избор на цел