Инсталиране на Windows AIK

Ако Windows AIK не е инсталиран на компютъра (или е повреден или инсталиран неправилно), съветникът ще ви предложи възможност да го инсталирате или да въведете път до папката с Windows AIK.

За правилна работа трябва да се инсталира Windows AIK версия 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Инсталиране на Windows AIK