Неуспешно намиране на инструментите на Windows AIK.

Инсталирането на ESET SysRescue може да завърши преждевременно в някои случаи. Най-често срещаните причини за това са следните:

1) Влезлият потребител няма административни права. Съответното съобщение за грешка е:

ГРЕШКА! За изпълнение на приложението са необходими административни права. Стартирайте приложението като потребител с административни права.

Инсталирането може да се извърши само от потребители с административни права.

2) Windows AIK не е инсталиран или версията е по-стара. Съответното съобщение за грешка е:

ГРЕШКА! Неуспешно намиране на инструментите на Windows AIK.

Трябва да се инсталира Windows AIK версия 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

3) Операционната система не се поддържа от Windows AIK (напр. Windows 2000). В този случай не е възможно да инсталирате Windows AIK.

Неуспешно намиране на инструментите на Windows AIK.