Разширени настройки

Разделът Разширени ви позволява да оптимизирате компактдиска с ESET SysRescue според размера на паметта на вашия компютър. Изберете 512 MB или повече, за да запишете съдържанието на компактдиска в оперативната памет (RAM памет). Ако изберете по-малко от 512 MB, компактдискът за възстановяване постоянно ще се чете при изпълнение на WinPE.

Външни драйвери  – в този раздел можете да вмъкнете драйвери за определен хардуер (обикновено мрежов адаптер). Въпреки че WinPE е базиран на Windows Vista SP1, който поддържа широк набор от хардуерни компоненти, понякога хардуерът не се разпознава и трябва ръчно да добавите драйвера. Има два начина да вмъкнете драйвера в компилацията на ESET SysRescue – ръчно (с бутона Добавяне ) и автоматично (с бутона Авт. търсене). При ръчно вмъкване трябва да изберете пътя до съответния .inf файл (в тази папка трябва да се намира и съответният *.sys файл). При автоматично вмъкване драйверът автоматично се намира в операционната система на дадения компютър. Препоръчваме ви да използвате автоматично вмъкване само ако SysRescue се използва на компютъра със същия мрежов адаптер, използван на компютъра, на който е създаден SysRescue. При създаването на ESET SysRescue драйверът се вмъква в компилацията, така че не се налага потребителят да го търси отделно по-късно.

 

Разширени настройки