ThreatSense.Net

Nod32 ea config charon ThreatSense.Net

Разреши системата за ранно предупреждаване ThreatSense.Net

В раздела ThreatSense.Net има опция за разрешаване/забраняване на системата за ранно предупреждаване, чрез която се изпращат подозрителни файлове и анонимна статистическа информация на лабораторията на ESET.

Разширена настройка…

Отваря прозорец с допълнителни настройки на системата за ранно предупреждаване

За повече информация за системата за ранно предупреждаване и за да прочетете декларацията за поверителност на ESET, щракнете върху линка най-долу на екрана.
Ако преди сте използвали системата за ранно предупреждаване ThreatSense.NET и сте я забранили, все още може да има пакети с данни за изпращане. Дори след деактивиране тези пакети се изпращат на ESET при следващото изпращане. След това не се създават допълнителни пакети.

ThreatSense.Net