Изпращане

Nod32 ea charon send Изпращане

Разделът Изпращане ви позволява да изпращате файлове и да разрешите регистриране на данните, които се изпращат на ESET.

  • Чрез Отдалечен Администратор или директно на ESET – Файловете се изпращат чрез всички възможни начини.

  • Чрез Отдалечен Администратор – Подозрителните файлове се изпращат на Remote Administrator server и след това на лабораторията на ESET за допълнителен анализ.

  • Директно на ESET – Ако е избрана тази опция, подозрителните файлове се изпращат директно на лабораторията на ESET.

Изпрати сега

Ако щракнете върху бутона, събраните файлове ще бъдат изпратени веднага. Изпращат се само файловете, които се сметнат за подходящи за изпращане.

Разреши регистриране

Ако е избрана тази опция, изпращането на подозрителни файлове и пакети със статистическа информация се регистрира в регистъра на събитията.

Изпращане